top of page

Risk analizi

Risk analizi, tesis içinde yer alan tehlikelerden kaynaklanan gizli saklı kalmış riskleri ortaya çıkarmak için yapılan sistematik çalışmaları ve mevcut risklerin asgari seviyelere indirilmesi için ortaya konacak çözüm önerilerini kapsamakatadır. Risk analiz çalışmaları ancak katılımcı yönetim anlayışı varsa etkin sonuçlar verir. Risk analizinin adımları şöyle sıralanabilir.


1. Analiz takımlarının kuruluşu
2. Takım üyelerine risk analizi eğitimlerinin verilmesi (temel iş güvenliği eğitimlerinin verilmiş oldukları varsayılmaktadır.)
3. Takım üyelerine sorumluluk bölgelerinin tahsisi
4. Takım üyelerinin ortam gözetimi yapmaları ve tehlike kaynaklarını ortaya çıkarması
5. Ortaya çıkarılan tehlikelerin yarattığı risklerin belirlenmesi
6. Riski azaltmak için düzeltme önleme çalışmalarının belirlenmesi ve seçilmesi
7. Seçilen düzeltici önlyeci faaliyetlerin sorumluluklarının atanması
8. Faaliyetleri izleme ve kontrol etme
9. Analizin tekrar edilmesi

Anlaşılmayan hususları öğrenmek ya da süreci bizim takip etmemizi isterseniz, memnuniyetle sizlerle tanışmak isteriz.

© 2012 İzmir Doğa Mühendislik ve Danışmanlık. Tüm hakları saklıdır. Tel: 0(232) 373 33 67

bottom of page