top of page

18001 (OHSAS) İŞ SAĞLIĞI  VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İnsan sağlığının ve hayatının parasal bir karşılığı olmadığı kesindir, ilerleyen teknoloji ve buna bağlı yatırımlar ile proseslerde insana bağımlılık zamanla azaltılmaya çalışılmaktadır. Ancak halen insan gücü üretimlerin ve proseslerin vazgeçilmez bir parçasıdır.  Kazaların önlenmesi açısından 18001 (OHSAS) İŞ SAĞLIĞI  VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ  çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlayacaktır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi;

 

  • Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak,
  • Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak,
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlamak,
  • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanmak,
  • Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak,
  • İş performansını arttırmak,
  • Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak,
  • Rakiplere karşı üstünlük sağlamak,
  • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesini sağlamak,

için uygulanmalıdır.

© 2012 İzmir Doğa Mühendislik ve Danışmanlık. Tüm hakları saklıdır. Tel: 0(232) 373 33 67

bottom of page