top of page

Kimyasalların ve Müstahzarların  Piyasaya Arzı ve Kullanımı

26 Aralık 2008 tarihli resmi gazetede 27092 Mükerrer sayı ile yayınlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların  ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında  Yönetmelik” kapsamında sanayide kullanılan bazı kimyasalların sağlık, güvenlik ve çevreye verebileceği zararlı etkileri göz önünde bulundurularak bazı kısıtlamalar getirilmiştir.

Kimyasalların ve müstahzarların  piyasaya arzı ve kullanımı ile ilgili danışmanlık hizmetleri aşağıda listelenmiştir;

  • Kısıtlamaya tabi madde ve madde grupları ile bunların kısıtlama şartlarının belirlenmesi
  • Ürün içerisinde kullanılacak kısıtlamaya tabi kimyasalların oranlarının belirlenmesi
  • Asbest ve diğer kısıtlamaya tabi kimyasal içeren eşyaların etiketlenmesi
bottom of page