top of page

Kimyasalların Envanteri

26 Aralık 2008 tarihli resmi gazetede 27092 Mükerrer sayı ile yayınlanan “Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” gereğince kendi halinde veya müstahzar içinde maddelerin ithal edilmesi veya üretilmesi durumunda; bu yönetmelik kapsamında kimyasalların mevcut risklerinin belirlenebilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla kimyasallar envanteri oluşturulmuştur.
Bu yönetmelik kapsamında “H” numarası ile tehlikelilik özellikleri belirtilen tehlikeli maddeler ve müstahzarlar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulmuş online sistem üzerinden bildirimleri yapılması gerekmektedir.
Kimyasalların envanteri ile ilgili danışmanlık hizmetleri aşağıda listelenmiştir;

  • Kimyasal Envanter sistemine girişi yapılacak kimyasalların belirlenmesi
  • Envanter sisteminde istenen kimyasal madde ve müstahzarlara ait bilgilerin hazırlanması
  • Kimyasal veri girişlerinin yapılması
bottom of page