top of page

Kimyasal Güvenlik Yönetimi

Kimyasal Güvenlik Yönetimi  “Güvenlik Bilgi Formu Tebliği“ ve  “ Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” nin iptalinin ardından 4 farklı yönetmelikle uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili Güvenlik Bilgi Formu Tebliği, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının (Material Safety Data Sheet-MSDS) Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik olarak revize edilmiştir,
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği 3 farklı yönetmelik olarak ele alınmaya başlanmıştır;

  • Tehlikeli Maddelerin  ve Müstahzarların  Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi  Hakkında Yönetmelik
  • Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların  ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında  Yönetmelik
  • Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
bottom of page