top of page

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Tüm yönetim sistemlerinin ortak paydası hiç şüphesiz müşteri memnuniyetidir. Ancak her yönetim sisteminin, organizasyon içerisinde sürekli olarak en iyiye ulaşmaya çalıştığı hedef noktası vardır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi adından da anlaşılacağı üzere kalite noktasında firmaya değer katmayı hedefler.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi;

  • Organizasyon şeması içerisinde satın almadan sevkiyata kadar tüm birimlerde ve ürünlerde kalite anlayışının gelişimini,
  • Kalitenin artmasına müteakiben Kârın, Verimliliğin ve Pazar payının artmasını,
  • Tanımlar, prosedürler, talimatlar ve en önemlisi proseslerin,  organizasyon şeması içerisinde belirtildiği noktada etkin bir yönetimi,
  • Kalite yönetiminin etkinliğinin sağlanmasının ardından maliyetin azalmasını,
  • Sınırları belirlenmiş  bir organizasyon şemasında çalışanların tatminini,
  • Şirket gerekliliklerini ortaya koyan bir dokümantasyon ile kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
  • Sistemin uygulanışı esnasında öngörülemeyen Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
  • Ürünlerde kalite anlayışının ortaya konulması ile iadelerin azalmasını,
  • Kaliteli üretimin kaçınılmaz sonucu olarak müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,

Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için bu sistem uygulanmalıdır.

© 2012 İzmir Doğa Mühendislik ve Danışmanlık. Tüm hakları saklıdır. Tel: 0(232) 373 33 67

bottom of page