top of page

Güvenlik Bilgi Formları

26 Aralık 2008 tarihli resmi gazetede 27092 Mükerrer sayı ile yayınlanan “Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında sanayide kullanılan kimyasalların sağlık, güvenlik ve çevreye verebileceği zararlı etkileri hakkındaki  bilgileri içeren bilgi formlarına Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) (Material Safety Data Sheet - MSDS) olarak adlandırılır.
Güvenlik Bilgi Formları (GBF - MSDS), 26 Aralık 2008 tarihli resmi gazetede 27092 Mük. sayı ile yayınlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları" usulüne göre ve yönetmelikte belirtilen şartlarda sertifikalanmış personel tarafından hazırlanmalıdır.
Güvenlik Bilgi Formları (GBF - MSDS) tehlikeli olarak sınıflandırılan bir maddeyi veya müstahzarı piyasaya arz etmekle sorumlu üretici, ithal eden firmaların ve alt kullanıcılarının (dağıtıcı) kimyasal ürünü bu madde ve müstahzarın profesyonel kullanıcısı için hazırlanmalıdır. Yasalara göre tehlikeli madde veya müstahzar satan üretici, tedarikçi veya alt dağıtıcılar müşterilerine Güvenlik Bilgi Formlarını (GBF - MSDS) istenildiği dilde sunmak zorundadır.

İzmir Doğa Mühendislik ve Danışmanlık Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması kapsamında aşağıdaki konu başlıklarında siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir;  • Kimyasal Ürünler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) Hazırlanması
  • Kimyasalların Elleçlenmesi, Taşınması, Depolanması
  • Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler
  • Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma
  • Kimyasal Güvenlik Sistemi Yönetimi Eğitimlerinin Verilmesi
bottom of page