top of page

ÇEVRE MEVZUATI

“1982 T.C. Anayasası:
Madde 56 – Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.”

1982 Anayasası’nın 56. Maddesi uyarınca, T.C. devleti hudutlarında yaşayan herkese çevreyi korumak ve kollamak ödevi verilmiştir. Devlet, çevreyi korumak için gerekli tedbirleri almak üzere görevlendirilmiştir.
Diğer yandan AB uyum süreci içerisinde bir çok AB direktifi, bizim mevzuatımıza yönetmelik, kanun vs olarak girmiş, her yeni yıl da yenileri bu listeye eklenmektedir.

Sizler için bu mevzuatın son halini aşağıdaki bağlantıda tutuyoruz:

ÇEVRE MEVZUATI
bottom of page