top of page

Çevre denetimi hizmeti

İlgili yönetmelikte listelenen tesisler, çevre mevzuatına dair yapılması gerekenleri takip etmek üzere bünyelerinde çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkili bir çevre danışmanlık firmasından hizmet almak durumundadır. Çevre danışmanlık firmaları, hizmet verdikleri tesislere çevre görevlilerini yollayarak tesislerin yerinde denetim ve gözetimini yapmaktadır. Çevre görevlileri, danışmanı oldukları tesisleri, faaliyet konularına, kapasite bilgilerine, konumlarına, atık üretim kompozisyonlarına, tehlikeli madde stoklama miktarlarına bağlı olarak uygun mevzuat hükümlerine göre değerlendirip işverene yapılması gerekenler hakkında yol göstermektedirler.
Mevzuat kısmında, Çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmeliğin eklerini inceleyip çevre görevlisi çalıştırıp çalıştırmama yükümlülüğünüzü kontrol edebilirsiniz.

Anlaşılmayan hususları öğrenmek ya da süreci bizim takip etmemizi isterseniz, memnuniyetle sizlerle tanışmak
isteriz.

bottom of page