top of page

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerinin tek bir çatı altında toplanarak bir bütünsellik içinde yönetilmesi amacıyla kurulan sistemdir. Yönetim sistemleri günümüzde karmaşıklıktan ve kağıt külfetinden, yavaş yavaş yalın ve anlaşılır sistemlere doğru geçiş sürecindedir. Karşılaşılacak sorunların bertaraf edilmesi için sistemler bütünsel bir anlayışla Entegre Yönetim Sistemi olarak kurulabilir veya mevcut sistemler sonradan entegre (bütünleşik) hale getirilebilir. Kanunlar, yönetmelikler ve standardize edilmiş talepler firmaları Entegre Yönetim Sistemi’ne yöneltmektedir. Entegre Yönetim Sistemlerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür; 

İzmir Doğa Mühendislik ve Danışmanlık olarak Yönetim Sistemlerinin kurulması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, etkin olarak kullanılması ve mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve birbirine entegre hale getirilmesi konularında çözüm ortaklığı hizmetlerini sunuyoruz.

İzmir Doğa Mühendislik ve Danışmanlık olarak Entegre Yönetim Sistemi Danışmanlık aşamaları;

  • Mevcut Durum Analizinin Yapılması
  • Firma İle İlgili Yasal Şartların Belirlenmesi
  • Gerekli Eğitimlerin Verilmesi
  • Sistem Dokümantasyonunun Oluşturulması
  • Sistemin Uygulanması
  • Belgelendirme Başvurusunun Yapılması
bottom of page