top of page

Eğitim

İş güvenliği eğitimleri, çalışanların iş kazalarına karşı farkındalıklarını arttırmak, proaktif davranış değişikliklerine yol açmak, işyerinde motivasyonu artırmak başta olmak üzere iş güvenliği sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. İşyerinde bütün çalışanların alması gereken eğitim başlıkları aşağıda listelenmiştir. İş güvenliği eğitimlerinin, iş güvenliği uzmanlarından ya da yetkili diğer kurum kuruluşlardan alınması esastır. • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk yardım, kurtarma.

Anlaşılmayan hususları öğrenmek ya da süreci bizim takip etmemizi isterseniz, memnuniyetle sizlerle tanışmak isteriz.

© 2012 İzmir Doğa Mühendislik ve Danışmanlık. Tüm hakları saklıdır. Tel: 0(232) 373 33 67

bottom of page