top of page

Dönemsel beyanlar

Bakanlık her tesisi kontrol edemeyeceği için bazı bilgileri beyanname şeklinde işletmelerden istemektedir. Bu kapsamda istenen beyanların başlıcaları aşağıda listelenmiştir:

 

Atık yönetim planı: tesislerin, oluşturdukları atıkları, çevreye zarar vermeden bertaraf ettirmeleri için yapmaları gereken planları kapsar. En geç 3 yılda bir, revize edilir. Bakanlık, bölgelere göre geri kazanım ve bertaraf tesisi ihtiyaçlarını ileriye dönük bu planlara göre yapar.

Tehlikeli atık beyanı: bir önceki yıl oluşan atıkların ne kadar, ne şekilde, nerede bertaraf ettirildiğine dair bilgileri barındırır.

 

Atık yağ beyanı: bir önceki yıl oluşan atık yağların ne kadar, ne şekilde, nerede bertaraf ettirildiğine dair bilgileri barındırır.

Atık ambalaj beyanı: bir önceki yıl oluşan atık ambalajların ne kadar, ne şekilde, nerede bertaraf ettirildiğine dair bilgileri barındırır.

 

Kimyasalar veri girişi: üretilen ya da ithal edilen tehlikeli kimyasalların trafiğini takip etmek için kullanılır.

BEKÖP-SEVESO : yüksek miktarda tehlikeli madde depolayan tesislerin, olası acil durumlara karşı hazırlıklarını kontrol etmek için yapılması gerekli plan, programları kapsar.

 

Anlaşılmayan hususları öğrenmek ya da süreci bizim takip etmemizi isterseniz, memnuniyetle sizlerle tanışmak isteriz.

bottom of page