top of page

ATIK YÖNETİMİ HİZMETİ

Atıklar, türlerine, kimyasal özelliklerine, oluştukları noktalara göre 400 civarında farklı kodla anılmaktadır. Her tip atığın, toplanması, depolanması, taşınması ve bertarafı farklı işlemler gerektirmektedir. Aşağıda, sıkça karşılaşılan atıkların grupları gösterilmiştir. Bu atıkların oluştuğu tesisler, atık yönetim planlarını yetkili mercilere sunmak üzere hazırda bekletmek ve belli dönemlerle yetkili mercilere sunmak durumundadır.

 

1. Tehlikeli atıklar
2. Tehlikesiz atıklar
3. Ambalaj atıkları
4. Atık yağlar
5. Atık bitkisel yağlar
6. Atık pil ve akümülatörler
7. Ömrünü tamalamış lastikler
8. Katı atıklar
9. Sıvı atıklar
10. Gaz atıklar

 

“Kirleten öder” prensibi gereği, atık oluşturanlar, atıkların taşınması da dahil olmak üzere atığın bertarafı süresince çıkacak tüm masrafları karşılamak durumundadır. Ancak serbest piyasası tam olarak oturmamış atıkların bertarafı özellikle küçük işletmeler için oldukça can sıkıcı olabilmektedir. Atık nakliyecilerinin ve bertarafçılarının, kalite, belgelendirme, hız, kapasite, ekonomiklik gibi açılardan değerlendirilerek en uygun seçimin yapılması tesisler için önem kaydetmektedir.

Anlaşılmayan hususları öğrenmek ya da süreci bizim takip etmemizi isterseniz, memnuniyetle sizlerle tanışmak isteriz.

bottom of page