İş güvenliği mevzuatıTürkiye’nin de onayladığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI İLO (INTERNATIONAL LABOR OFFICE – ULUSLARARASI İŞÇİ ÖRGÜTÜ) SÖZLEŞMESİ

Madde 4’e göre;
“Her üye, ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirecek, uygulayacak ve periyodik olarak gözden geçirecektir.
Bu politikanın amacı, işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asgariye indirerek önlemek olacaktır.”

Uluslararası tarafların onayladığı düzenlemelerle yükümlülük altına girmiş Türkiye, bu yükümlülüğünü yerine getirmek için başta 6331 sayılı kanunla birçok düzenleme yaparak iş sağlığı ve güvenliği için önlemler almaktadır.

Sizler için bu mevzuatın son halini aşağıdaki bağlantıda tutuyoruz:

İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI

Anlaşılmayan hususları öğrenmek ya da süreci bizim takip etmemizi isterseniz, memnuniyetle sizlerle tanışmak isteriz.

© 2012 İzmir Doğa Mühendislik ve Danışmanlık. Tüm hakları saklıdır. Tel: 0(232) 373 33 67